Τμήμα Φυσικής - Πανεπιστήμιο Κρήτης Φ-101. Γενική Φυσική Ι

Ασκήσεις

Οι φοιτητές ενθαρρύνονται να λύνουν ασκήσεις κατά τη διάρκεια του εξαμήνου και αν έχουν απορίες να επικοινωνούν με τον διδάσκοντα.