Τμήμα Φυσικής - Πανεπιστήμιο Κρήτης 101. Γενική Φυσική Ι (Φ1)

Ανακοινώσεις

0. Παλαιότερες ιστοσελίδες του μαθήματος:
Χειμερινό εξάμηνο 2011-2012 |-| Εαρινό εξάμηνο 2010-2011 |-| Χειμερινό εξάμηνο 2010-2011 |-| Εαρινό εξάμηνο 2009-2010 |-| Χειμερινό εξάμηνο 2009-2010 |-| Εαρινό εξάμηνο 2008-2009 |-| Χειμερινό εξάμηνο 2008-2009

1. Τα μαθήματα ξεκινούν την Τρίτη 14 Φεβρουαρίου 2012 στις 13:00.

2. Η τελική εξέταση του μαθήματος γίνεται την Πέμπτη 21 Ιουνίου 2012 στις 13:00. - Θέματα: Ιούνιος 2012

3. Παλαιά Θέματα εξετάσεων:
- Πρόοδος Νοεμ. 2008Α
- Πρόοδος Νοεμ. 2008Β
- Τελικό Σεπτέμβριος 2009
- Τελικό Ιανουάριος 2010Α
- Τελικό Ιανουάριος 2010Β
- Τελικό Σεπτέμβριος 2010Α
- Τελικό Σεπτέμβριος 2010Β
- Τελικό Ιούνιος 2012
- Τελικό Σεπτεμβριος 2012