Τμήμα Φυσικής - Πανεπιστήμιο Κρήτης 101. Γενική Φυσική Ι (Φ1)

Ανακοινώσεις

0. Παλαιότερες ιστοσελίδες του μαθήματος:
Χειμερινό εξάμηνο 2010-2011 |-| Εαρινό εξάμηνο 2009-2010 |-| Χειμερινό εξάμηνο 2009-2010 |-| Εαρινό εξάμηνο 2008-2009 |-| Χειμερινό εξάμηνο 2008-2009

1. Τα μαθήματα ξεκινούν την Τρίτη 15 Φεβρουαρίου 2011 στις 13:00 στο Αμφιθέατρο Α και ολοκληρώνονται την Τρίτη 24 Maΐου 2011.

2. Η τελική εξέταση του μαθήματος γίνεται την Πέμπτη 23 Ιουνίου 2011 στις 13:00.

3. Παλαιά Θέματα εξετάσεων:
- Πρόοδος Νοεμ. 2008Α
- Πρόοδος Νοεμ. 2008Β
- Τελικό Σεπτέμβριος 2009
- Τελικό Ιανουάριος 2010Α
- Τελικό Ιανουάριος 2010Β
- Τελικό Σεπτέμβριος 2010Α
- Τελικό Σεπτέμβριος 2010Β

4. Οι βαθμοί της τελικής εξέτασης του μαθήματος θα ανακοινωθούν στις 7 Ιουλίου 2011.

5. Οι βαθμοί της τελικής εξέτασης του μαθήματος κατατέθηκαν στη Γραμματεία. Από τους 198 εγγεγραμμένους στο μάθημα, εμφανίστηκαν στην εξέταση 122 άτομα. Είχαν προβιβάσιμο βαθμό 47 άτομα, δηλαδή ποσοστό 38%.

6. Όποιος επιθυμεί μπορεί να περάσει από το γραφείο μου για να δει το γραπτό του.

7. Οι φοιτητές με ΑΜ 3563, 3779 και 3835 δεν είχαν προβιβάσιμο βαθμό. Μια που όμως δεν είχαν δηλώσει το μάθημα ο βαθμός τους δεν καταγράφεται.