Τμήμα Φυσικής - Πανεπιστήμιο Κρήτης 101. Γενική Φυσική Ι (Φ1)

Ασκήσεις

Στη σελίδα αυτή παρουσιάζονται οι 10 ομάδες ασκήσεων από τις οποίες θα επιλεγούν αντιπροσοπευτικές ασκήσεις για λύση κατά τη διάρκεια του μαθήματος.

1η Ομάδα ασκήσεων [PDF]

2η Ομάδα ασκήσεων [PDF]

3η Ομάδα ασκήσεων [PDF]

4η Ομάδα ασκήσεων [PDF]

5η Ομάδα ασκήσεων [PDF]

6η Ομάδα ασκήσεων [PDF]

7η Ομάδα ασκήσεων [PDF]

8η Ομάδα ασκήσεων [PDF]

9η Ομάδα ασκήσεων [PDF]

10η Ομάδα ασκήσεων [PDF]