Τμήμα Φυσικής - Πανεπιστήμιο Κρήτης 101. Γενική Φυσική Ι (Φ1)

Περιγραφή - ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2009

Tο μάθημα αυτό είναι ουσιαστικά μία εντατική επανάληψη της ύλης της μηχανικής, κυματικής, και θερμοδυναμικής η οποία διδάσκεται στα λύκεια, αλλά σε ανώτερο επίπεδο μαθηματικών.

Eισάγονται και χρησιμοποιούνται ο απειροστικός λογισμός και απλές διαφορικές εξισώσεις στη μαθηματική διατύπωση των νόμων της φυσικής και στη λύση προβλημάτων.

Yπενθύμηση

Το μάθημα Γενική Φυσική Ι, προσφέρεται το εαρινό εξάμηνο 2008-2009 με τη μορφή αυτομελέτης. Γίνεται με τη μορφή μίας διάλεξης των 2 ωρών την εβδομάδα όπου παρουσιάζεται πολύ συνοπτικά η θεωρία και στη συνέχεια λύνονται αντιπροσωπευτικές ασκήσεις.

Αξιολόγηση

  • Η παρουσία στο μάθημα δεν είναι υποχρεωτική. Η εμπειρία όμως έχει δείξει ότι η παρακολούθηση βοηθά ιδιαίτερα στην κατανόηση εννοιών και στην καλύτερη επίδοση στις εξετάσεις ειδικά για φοιτητές οι οποίοι δεν έχουν συνηθίσει να μελετούν αυτόνομα μόνοι τους. Η ύλη του μαθήματος θα καλυφθεί σε 13 εβδομάδες.

  • Ο βαθμός του μαθήματος καθορίζεται από την επίδοση στην γραπτή εξέταση των εξετάσεων του Ιουνίου 2009. Λόγω της έκρυθμης κατάστασης του Ιανουαρίου 2009, και για να βοηθηθούν οι φοιτητές που έγραψαν στην πρόοδο της 15ης Νοεμ. 2008, ο τελικός βαθμός θα είναι το μέγιστο της τελικής εξέτασης του Ιουνίου 2009 και του βαθμού που θα υπολογιστεί ως το άθροισμα του 30% από την προόδου της 15ης Νοεμ. 2008 και του 70% του τελικού διαγωνίσματος.

Tο αναλυτικό πρόγραμμα διδασκαλίας είναι διαθέσιμο στο ακόλουθο αρχείο PDF.

Γενικά

101. Γενική Φυσική Ι (Φ1)
Ώρες: 2
ΕCTS: 7
Εξάμηνο: 2ο

Διδάσκων: Βασίλης Χαρμανδάρης
Γραφείο 215: 2ος όροφος, Κτίριο Φυσικής
Ώρες Γραφείου: Τρίτη, Πέμπτη, 12:00-14:00
e-mail: vassilis@physics.uoc.gr

Ώρες Μαθήματος:
Τρίτη 13:00-15:00 Αμφ. A (Συνοπτική θεωρία και λύση ασκήσεων)