Τμήμα Φυσικής - Πανεπιστήμιο Κρήτης Φ-101. Γενική Φυσική Ι

Ανακοινώσεις

0. Παλαιότερες ιστοσελίδες του μαθήματος:
Εαρινό εξάμηνο 2012-2013 |-| Χειμερινό εξάμηνο 2012-2013 |-| Εαρινό εξάμηνο 2011-2012 |-| Χειμερινό εξάμηνο 2011-2012 |-| Εαρινό εξάμηνο 2010-2011 |-| Χειμερινό εξάμηνο 2010-2011 |-| Εαρινό εξάμηνο 2009-2010 |-| Χειμερινό εξάμηνο 2009-2010 |-| Εαρινό εξάμηνο 2008-2009 |-| Χειμερινό εξάμηνο 2008-2009

1. Τα μαθήματα ξεκινούν την Τρίτη 8 Οκτ. 2013.

2. [19 Νοε. 2013] Τα αποτελέσματα της πρώτης προόδου είναι εδώ.

3. [15 Δεκ. 2013] Τα αποτελέσματα της δεύτερης προόδου είναι εδώ.

4. [13 Ιαν. 2014] Τα αποτελέσματα της τρίτης προόδου είναι εδώ.

5. [24 Φεβ. 2014] Τα τελικά αποτελέσματα τους μαθήματος για τους πρωτοετείς είναι εδώ και για τους φοιτητές μεγαλύτερων ετών είναι εδώ.