Τμήμα Φυσικής - Πανεπιστήμιο Κρήτης Φ-101. Γενική Φυσική Ι

Περιγραφή - Χειμερινό Εξάμηνο 2013-2014

Tο μάθημα "Φ-101. Γενική Φυσική Ι" απευθύνεται σε πρωτοετείς φοιτητές και είναι ουσιαστικά μία εντατική επανάληψη της ύλης της Μηχανικής, Κυματικής, και Θερμοδυναμικής η οποία διδάσκεται στα λύκεια, αλλά σε ανώτερο επίπεδο Μαθηματικών.

Eισάγονται και χρησιμοποιούνται ο απειροστικός λογισμός και απλές διαφορικές εξισώσεις στη μαθηματική διατύπωση των νόμων της φυσικής και στη λύση προβλημάτων.

Αξιολόγηση

  • Η καθημερινή παρουσία σας στα μαθήματα είναι άκρως απαραίτητη. Η εμπειρία έχει δείξει ότι η παρακολούθηση βοηθά ιδιαίτερα στην κατανόηση εννοιών, ενώ η απουσία από αυτά συχνά συνοδεύεται με αποτυχία στις εξετάσεις. Η ύλη του μαθήματος θα καλυφθεί σε 13 εβδομάδες. Κάθε εβδομάδα το μάθημα περιλαμβάνει 3 διαλέξεις 2 ωρών στις οποίες παρουσιάζεται η θεωρία και λύση αντιπροσωπευτικών ασκήσεων.

  • Ο βαθμός του μαθήματος θα καθοριστεί από τρεις προόδους και το τελικό διαγώνισμα. Κάθε πρόοδος μετράει 15% του τελικού βαθμού και το τελικό διαγώνισμα μετράει 55% του τελικού βαθμού.
    1η Πρόοδος: Δευτέρα, 4 Νοεμβρίου 2013, 18:00 – 19:00. Θα εξεταστεί η ύλη των τριών πρώτων εβδομάδων. Τα αποτελέσματα είναι εδώ.
    2η Πρόοδος: Παρασκευή, 29 Νοεμβρίου 2013, 18:00 – 19:00. Θα εξεταστεί η ύλη των επόμενων τριών εβδομάδων. Τα αποτελέσματα είναι εδώ.
    3η Πρόοδος: Δευτέρα, 16 Δεκεμβρίου 2013, 18:00 – 19:00. Θα εξεταστεί η ύλη των επόμενων τριών εβδομάδων.Τα αποτελέσματα είναι εδώ.
    Τελικό Διαγώνισμα: Σύμφωνα με το Πρόγραμμα Εξετάσεων Ιανουαρίου 2014. Θα εξεταστεί όλη η ύλη. Τα αποτελέσματα για τους πρωτοετείς είναι εδώ και για τους φοιτητές μεγαλύτερων ετών είναι εδώ.

Προόδους θα δώσουν μόνο οι πρωτοετείς φοιτητές. Οι φοιτητές των άλλων ετών θα δώσουν μόνο το τελικό διαγώνισμα.

Γενικά

ΦΥΣ-101. Γενική Φυσική Ι
Ώρες: 6
ΕCTS: 7
Εξάμηνο: 1ο

Διδάσκων: Νικόλαος Κυλάφης
Γραφείο: 214 Κτίριο Φυσικής
Ώρες Γραφείου: Επί μία ώρα αμέσως μετά το μάθημα.
e-mail: kylafis@physics.uoc.gr

Ώρες Διαλέξεων:
Δευτέρα 11:00-13:00 Αμφ. A (Θεωρία & Ασκήσεις)
Τετάρτη 11:00-13:00 Αμφ. A (Θεωρία & Ασκήσεις)
Παρασκευή 12:00-14:00 Aμφ. Α (Θεωρία & Ασκήσεις)