Τμήμα Φυσικής - Πανεπιστήμιο Κρήτης 101. Γενική Φυσική Ι (Φ1)

Θεωρία 3ης Εβδομάδας

Βασικά σημεία των θεωρητικών μαθημάτων της 3ης Εβδομάδας

 1. Κίνηση σε δυο και τρεις διαστάσεις
  • Τα διανύσματα μετατόπισης, ταχύτητας και επιτάχυνσης
  • Αδρανειακά συστήματα αναφοράς
  • Διατύπωση των νόμων του Νεύτωνα σε τρεις διαστάσεις
  • Εφαρμογή: Κίνηση με σταθερή επιτάχυνση σε δυο διαστάσεις - Βολές
 2. Δυνάμεις δράσης - αντίδρασης
 3. Διαγράμματα απελευθερωμένου σώματος
 4. Δυνάμεις τριβής

Serway, Τομ. Α. Κεφ. 4 (4.1 - 4.7)
Serway, Τομ. Α. Κεφ. 5 (όλο)

Συμπληρωματικά Στοιχεία

Java Applets