Τμήμα Φυσικής - Πανεπιστήμιο Κρήτης 101. Γενική Φυσική Ι (Φ1)

Ερωτήσεις & Προβλήματα

Οι παρακάτω Ερωτήσεις και Προβλήματα προτείνονται για μελέτη για τους φοιτητές.

8ης Εβδομάδας

 1. Από το Κεφάλαιο 11 του Τομ. Α´ του Serway, οι Ερωτήσεις:
  1, 8, 12, 13, 15, 17
 2. Από το Κεφάλαιο 11 του Τομ. Α´ του Serway, τα Προβλήματα:
  10, 11, 27, 32, 35, 61
 3. Από το Κεφάλαιο 13 του Τομ. Α´ του Serway, οι Ερωτήσεις:
  6, 8, 9, 12, 14
 4. Από το Κεφάλαιο 13 του Τομ. Α´ του Serway, τα Προβλήματα:
  25, 38, 52, 53, 55, 56, 66