Τμήμα Φυσικής - Πανεπιστήμιο Κρήτης 101. Γενική Φυσική Ι (Φ1)

Ερωτήσεις & Προβλήματα

Οι παρακάτω Ερωτήσεις και Προβλήματα προτείνονται για μελέτη για τους φοιτητές.

4ης Εβδομάδας

 1. - Από το Κεφάλαιο 5 του Τομ. Α´ του Serway, οι Ερωτήσεις:
  1, 2, 3, 20
 2. - Από το Κεφάλαιο 5 του Τομ. Α´ του Serway, τα Προβλήματα:
  77, 82, 84, 91
 3. - Από το Κεφάλαιο 6 του Τομ. Α´ του Serway, οι Ερωτήσεις:
  3, 6, 8, 13, 19
 4. - Από το Κεφάλαιο 6 του Τομ. Α´ του Serway, τα Προβλήματα:
  5, 6, 9, 45, 49, "Δοκίμιο"