Τμήμα Φυσικής - Πανεπιστήμιο Κρήτης 101. Γενική Φυσική Ι (Φ1)

Ερωτήσεις & Προβλήματα

Οι παρακάτω Ερωτήσεις και Προβλήματα προτείνονται για μελέτη για τους φοιτητές.

12ης Εβδομάδας

 1. Από το Κεφάλαιο 21 του Τομ. Γ´ του Serway, οι Ερωτήσεις:
  3, 4, 5, 6, 17, 21
 2. Από το Κεφάλαιο 21 του Τομ. Γ´ του Serway, τα Προβλήματα:
  7, 10, 28, 39, 43, 53, 72
 3. Από το Κεφάλαιο 22 του Τομ. Γ´ του Serway, οι Ερωτήσεις:
  1, 2, 11, 18, 20, 26, 28
 4. Από το Κεφάλαιο 22 του Τομ. Γ´ του Serway, τα Προβλήματα:
  1, 8, 17, 32, 39, 53, 61