Τμήμα Φυσικής - Πανεπιστήμιο Κρήτης 101. Γενική Φυσική Ι (Φ1)

Ανακοινώσεις

0. Παλαιότερες ιστοσελίδες του μαθήματος:
Εαρινό εξάμηνο 2010-2011 |-| Χειμερινό εξάμηνο 2010-2011 |-| Εαρινό εξάμηνο 2009-2010 |-| Χειμερινό εξάμηνο 2009-2010 |-| Εαρινό εξάμηνο 2008-2009 |-| Χειμερινό εξάμηνο 2008-2009

1. Τα μαθήματα ξεκινούν την Δευτέρα 26 Σεπτεμβρίου 2011 στις 11:00 στο Αμφιθέατρο Α και ολοκληρώνονται την Παρασκευή 23 Δεκεμβρίου 2011.

2. Η 1η Πρόοδος γίνεται τη Δευτέρα 31 Οκτ. 2011 στις 17:00, η 2η Πρόοδος τη Δευτέρα 28 Νοεμβρίου στις 17:00 και η τελική εξέταση του μαθήματος γίνεται την Πέμπ 12 Ιανουαρίου 2012 στις 13:00.

3. Παλαιά Θέματα εξετάσεων:
- Πρόοδος Νοεμ. 2008Α
- Πρόοδος Νοεμ. 2008Β
- Τελικό Σεπτέμβριος 2009
- Τελικό Ιανουάριος 2010Α
- Τελικό Ιανουάριος 2010Β
- Τελικό Σεπτέμβριος 2010Α
- Τελικό Σεπτέμβριος 2010Β