Τμήμα Φυσικής - Πανεπιστήμιο Κρήτης 101. Γενική Φυσική Ι (Φ1)

Περιγραφή - Χειμερινό Εξάμηνο 2010-2011

Tο μάθημα αυτό είναι ουσιαστικά μία εντατική επανάληψη της ύλης της μηχανικής, κυματικής, και θερμοδυναμικής η οποία διδάσκεται στα λύκεια, αλλά σε ανώτερο επίπεδο μαθηματικών.

Eισάγονται και χρησιμοποιούνται ο απειροστικός λογισμός και απλές διαφορικές εξισώσεις στη μαθηματική διατύπωση των νόμων της φυσικής και στη λύση προβλημάτων.

Αξιολόγηση

  • Η καθημερινή παρουσία σας στα μαθήματα είναι άκρως απαραίτητη. Η εμπειρία έχει δείξει ότι η παρακολούθηση βοηθά ιδιαίτερα στην κατανόηση εννοιών, ενώ η απουσία από αυτές συχνά συνοδεύεται με αποτυχία στις εξετάσεις. Η ύλη του μαθήματος θα καλυφθεί σε 13 εβδομάδες.

  • Ο τελικός βαθμός του μαθήματος υπολογίζεται κατά 10% από 5 ομάδες ασκήσεων τις οποίες πρέπει να παραδώσει ο κάθε φοιτητής σε συγκεκριμένες ημέρες μέσα στο εξάμηνο, κατά 15% από την Α Πρόοδο του μαθήματος η οποία θα γίνει τη Παρασκευή 29 Οκτωβρίου 2010, κατά 15% από τη Β Πρόοδο του μαθήματος η οποία θα γίνει την Παρασκευή 26 Νοεμβρίου και κατά 60% από το τελικό διαγώνισμα το οποία θα γίνει τον Ιανουάριο του 2011.

  • Η παράδοση των ασκήσεων σε συγκεκριμένες ημερομηνίες είναι υποχρεωτική και πρέπει να γίνεται προσωπικά από τον φοιτητή. Η κάθε άσκηση πρέπει να γράφεται με μολύβι σε ξεχωριστή κόλλα αναφοράς με γραμμές μεγέθους Α4, και να παραδίδονται συρραμμένες. Ασκήσεις οι οποίες είναι γραμμένες με στυλό ή στον υπολογιστή ή παραδίδονται εκπρόθεσμα δεν γίνονται δεκτές για αξιολόγηση. Οι ασκήσεις δε θα επιστραφούν οπότε συνίσταται να τις βγάλετε φωτοτυπία αν επιθυμείτε να τις έχετε.

Tο αναλυτικό πρόγραμμα διδασκαλίας είναι διαθέσιμο στο ακόλουθο αρχείο PDF.

Γενικά

ΦΥΣ-101: Γενική Φυσική Ι
Ώρες: 6
ΕCTS: 7
Εξάμηνο: 1ο

Διδάσκων: Χρήστος Παναγόπουλος
Γραφείο: 225 Κτίριο Φυσικής
e-mail: chripan@iesl.forth.gr

Ώρες Μαθήματος:
Δευτέρα 11:00-13:00 Αμφ. A (Θεωρία)
Τετάρτη 09:00-11:00 Αμφ. A (Θεωρία)
Παρασκευή 12:00-14:00 Aμφ. Α (Ασκήσεις - συνήθως αλλά όχι πάντα)