Τμήμα Φυσικής - Πανεπιστήμιο Κρήτης 101. Γενική Φυσική Ι (Φ1)

Ασκήσεις - Χειμερινό Εξάμηνο 2009-2010

Στη σελίδα αυτή παρουσιάζονται οι 5 ομάδες ασκήσεων από τις οποίες θα επιλεγούν αντιπροσωπευτικές ασκήσεις για λύση κατά τη διάρκεια του μαθήματος.

Η παράδοση των ασκήσεων στις παρακάτω ημερομηνίες είναι υποχρεωτική και πρέπει να γίνεται προσωπικά από τον φοιτητή. Η κάθε άσκηση πρέπει να γράφεται με μολύβι σε ξεχωριστή κόλλα αναφοράς με γραμμές μεγέθους Α4, και να παραδίδονται συρραμμένες. Ασκήσεις οι οποίες δεν ακολουθούν τις παραπάνω προδιαγραφές ή παραδίδονται εκπρόθεσμα δεν γίνονται δεκτές για αξιολόγηση. Οι ασκήσεις δεν θα επιστραφούν.

1η Ομάδα Ασκήσεων - Παράδοση πριν τις 11πμ Δευτέρα 12 Οκτ. 2009

Κεφάλαιο 2: Προβλήματα: 29, 54
Κεφάλαιο 3: Ερωτήσεις: 10, 21
Κεφάλαιο 3: Προβλήματα: 60, 64
Κεφάλαιο 4: Προβλήματα: 13, 28, 59, 80

2η Ομάδα Ασκήσεων - Παράδοση πριν τις 11πμ Δευτέρα 26 Οκτ. 2009

Κεφάλαιο 5: Προβλήματα: 32, 45, 74
Κεφάλαιο 6: Προβλήματα: 15, 20, 31, 51
Κεφάλαιο 7: Προβλήματα: 75, 86, 59

3η Ομάδα Ασκήσεων - Παράδοση πριν τις 11πμ Δευτέρα 9 Νοε. 2009

Κεφάλαιο 8: Προβλήματα: 49, 68, 69
Κεφάλαιο 9: Πρόβλημα: 85
Κεφάλαιο 10: Προβλήματα: 15, 43, 47
Κεφάλαιο 11: Προβλήματα: 8, 15, 23

4η Ομάδα Ασκήσεων - Παράδοση πριν τις 12μμ Παρασκευή 27 Νοε. 2009

Κεφάλαιο 13: Ερώτηση: 11
Κεφάλαιο 13: Προβλήματα: 47, 54, 57
Κεφάλαιο 14: Προβλήματα: 58, 64
Κεφάλαιο 16: Προβλήματα: 6, 59
Κεφάλαιο 17: Προβλήματα: 41, 43

5η Ομάδα Ασκήσεων - Παράδοση πριν τις 12μμ Παρασκευή 18 Δεκ. 2009

Κεφάλαιο 18: Ερώτηση: 15
Κεφάλαιο 18: Πρόβλημα: 15
Κεφάλαιο 19: Πρόβλημα: 49
Κεφάλαιο 20: Προβλήματα: 41, 70
Κεφάλαιο 21: Προβλήματα: 12, 40
Κεφάλαιο 22: Ερώτηση: 26
Κεφάλαιο 22: Προβλήματα: 51, 64