Τμήμα Φυσικής - Πανεπιστήμιο Κρήτης 101. Γενική Φυσική Ι (Φ1)

Ανακοινώσεις

0. Η ιστοσελίδα του μαθήματος για το Εαρινό εξάμηνο 2009 βρίσκετε εδώ και για το χειμερινό εξάνημο 2008 εδώ.

1. Τα μαθήματα ξεκινούν την Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου 2009 και λήγουν την Παρασκευή 18 Δεκεμβρίου 2009.

2. Στο μάθημα της Δευτέρας 21 Σεπτεμβρίου 2009 θα γίνει εισαγωγή στη χρήση της βιβλιοθήκης του Φυσικού και θα μοιραστούν τα βιβλία.

3. Τα μαθήματα της Παρασκευής 2 Οκτωβρίου 2009 και Δευτέρας 5 Οκτωβρίου δεν θα πραγματοποιηθούν λόγω των βουλευτικών εκλογών.

4. Η πρώτη Πρόοδος του μαθήματος θα γίνει το Σάββατο 31 Οκτωβρίου 2009 στις 12:00-15:00 στα Αμφιθέατρα του Τμήματος Φυσικής. Η Πρόοδος είναι υποχρεωτική και αντιστοιχεί στο 15% του συνολικού βαθμού. Η εξεταστέα ύλη καλύπτει τα κεφάλαια 1 έως και 9 του Τόμου Ι του Serway.

5. Τα θέματα της Προόδου ήταν: Θέματα Α, Θέματα B και οι βαθμοί βρίσκονται εδώ.

6. Το μάθημα της Τετάρτης 11 Νοεμβρίου 2009 δεν θα πραγματοποιηθεί λόγω της αργίας του Αγίου Μηνά.

7. Η δεύτερη Πρόοδος του μαθήματος θα γίνει το Σάββατο 28 Οκτωβρίου 2009 στις 12:00-15:00 στα Αμφιθέατρα του Τμήματος Φυσικής. Η Πρόοδος είναι υποχρεωτική και αντιστοιχεί στο 15% του συνολικού βαθμού. Η εξεταστέα ύλη θα επικεντρωθεί στα κεφάλαια 10, 11, 13, 14, του Τόμου Ι καθώς και 16, 17, και 18 του Τόμου ΙΙΙ. Η γνώση της ύλης προηγούμενων Κεφαλαίων θεωρείται δεδομένη.

8. Λόγω άσκησης βίας από ομάδα φοιτητών οι οποίοι ξαφνικά αποφάσισαν ότι δε συμφωνούν με το τρόπο εξέτασης του μαθήματος, η προγραμματισμένη Β Πρόοδος του μαθήματος δεν κατέστει δυνατόν να πραγματοποιηθεί. Συνεπώς όλοι οι φοιτητές του μαθήματος χάνουν το ποσοστό του 15% στο οποίο αντιστοιχούσε η Πρόοδος από τον τελικό βαθμό που θα αποκτήσουν στο μάθημα.
Υπενθυμίζεται προς κάθε ενδιαφερόμενο ότι βάση του νόμου μοναδικός υπέυθυνος που καθορίζει τον τρόπο διαδασκαλίας και εξέτασης ενός μαθήματος είναι ο διδάσκοντας στον οποίο έχει γίνει η ανάθεση του μαθήματος.

9. Το μάθημα της Δευτέρας 30 Νοεμβρίου 2009 θα πραγματοποιηθεί κανονικά.

10. Η τελική εξέταση του μαθήματος θα γίνει την Δευτέρα 11 Ιανουαρίου 2010, στις 1μμ, στα αμφιθέατρα του Τμήματος Φυσικής και συνισφέρει στο 60% του συνολικού βαθμού του μαθήματος. Η εξεταστέα ύλη είναι ό,τι καλύφθηκε κατά τη διάρκεια του εξαμήνου και αναφέρεται αναλυτικά στο αρχείο PDF.

11. Τα θέματα της εξέτασης του Ιανουαρίου ήταν: Θέματα Α, Θέματα B.

12. Η βαθμολογία της εξέτασης του Ιανουαρίου 2010, καθώς και ο τελικό βαθμός του κάθε φοιτητή είναι διαθέσιμα εδώ.