Τμήμα Φυσικής - Πανεπιστήμιο Κρήτης 101. Γενική Φυσική Ι (Φ1)

Περιγραφή - Χειμερινό Εξάμηνο 2009

Tο μάθημα αυτό είναι ουσιαστικά μία εντατική επανάληψη της ύλης της μηχανικής, κυματικής, και θερμοδυναμικής η οποία διδάσκεται στα λύκεια, αλλά σε ανώτερο επίπεδο μαθηματικών.

Eισάγονται και χρησιμοποιούνται ο απειροστικός λογισμός και απλές διαφορικές εξισώσεις στη μαθηματική διατύπωση των νόμων της φυσικής και στη λύση προβλημάτων.

Αξιολόγηση

  • Η παρουσία στο μάθημα δεν είναι υποχρεωτική. Η εμπειρία όμως έχει δείξει ότι η παρακολούθηση βοηθά ιδιαίτερα στην κατανόηση εννοιών και στην καλύτερη επίδοση στις εξετάσεις ειδικά για φοιτητές οι οποίοι δεν έχουν συνηθίσει να μελετούν αυτόνομα μόνοι τους. Η ύλη του μαθήματος θα καλυφθεί σε 13 εβδομάδες.

  • Ο τελικός βαθμός του μαθήματος υπολογίζεται κατά 10% από 5 ομάδες ασκήσεων τις οποίες πρέπει να παραδώσει ο κάθε φοιτητής σε συγκεκριμένες ημέρες μέσα στο εξάμηνο, κατά 15% από την Α Πρόοδο του μαθήματος η οποία θα γίνει το Σάββατο 31 Οκτωβρίου 2009, κατά 15% από τη Β Πρόοδο του μαθήματος η οποία θα γίνει το Σάββατο 28 Νοεμβρίου και κατά 60% από το τελικό διαγώνισμα το οποία θα γίνει τον Ιανουάριο του 2010. Το πρόγραμμα μαθημάτων παρουσιάζεται στην επόμενη σελίδα.

  • Η παράδοση των ασκήσεων σε συγκεκριμένες ημερομηνίες είναι υποχρεωτική και πρέπει να γίνεται προσωπικά από τον φοιτητή. Η κάθε άσκηση πρέπει να γράφεται με μολύβι σε ξεχωριστή κόλλα αναφοράς με γραμμές μεγέθους Α4, και να παραδίδονται συρραμμένες. Ασκήσεις οι οποίες είναι γραμμένες με στυλό ή στον υπολογιστή ή παραδίδονται εκπρόθεσμα δεν γίνονται δεκτές για αξιολόγηση. Οι ασκήσεις δεν θα επιστραφούν.

Tο αναλυτικό πρόγραμμα διδασκαλίας είναι διαθέσιμο στο ακόλουθο αρχείο PDF.

Γενικά

ΦΥΣ-101: Γενική Φυσική Ι
Ώρες: 4-2
ΕCTS: 7
Εξάμηνο: 1ο

Διδάσκων: Βασίλης Χαρμανδάρης
Γραφείο 215: 2ος όροφος, Κτίριο Φυσικής
Ώρες Γραφείου: Τρίτη, Πέμπτη, 12:00-14:00
e-mail: vassilis@physics.uoc.gr

Ώρες Μαθήματος:
Δευτέρα 11:00-13:00 Αμφ. A (Θεωρία)
Τετάρτη 09:00-11:00 Αμφ. A (Θεωρία)
Παρασκευή 12:00-14:00 Aμφ. Α (Ασκήσεις - συνήθως αλλά όχι πάντα)