Τμήμα Φυσικής - Πανεπιστήμιο Κρήτης 101. Γενική Φυσική Ι (Φ1)

Ασκήσεις

Η παράδοση των ασκήσεων είναι υποχρεωτική και πρέπει να γίνεται προσωπικά από τον φοιτητή. Η κάθε άσκηση πρέπει να γράφεται µε µολύβι, σε ξεχωριστή κόλλα αναφοράς µε γραµµές µεγέθους Α4, και να παραδίδονται συρραµµένες. Ασκήσεις οι οποίες είναι γραµµένες µε στυλό ή στον υπολογιστή ή παραδίδονται εκπρόθεσµα δεν γίνονται δεκτές για αξιολόγηση. Οι ασκήσεις θα επιστραφούν στο τέλος του εξαµήνου.

1η Ομάδα ασκήσεων [PDF] - Παράδοση: Δευτέρα 6 Οκτ. 2008 @ 11:00πμ

2η Ομάδα ασκήσεων [PDF] - Παράδοση: Δευτέρα 13 Οκτ. 2008 @ 11:00πμ

3η Ομάδα ασκήσεων [PDF] - Παράδοση: Δευτέρα 20 Οκτ. 2008 @ 11:00πμ

4η Ομάδα ασκήσεων [PDF] - Παράδοση: Δευτέρα 27 Οκτ. 2008 @ 11:00πμ

5η Ομάδα ασκήσεων [PDF] - Παράδοση: Δευτέρα 3 Νοε. 2008 @ 11:00πμ

6η Ομάδα ασκήσεων [PDF] - Παράδοση: Δευτέρα 10 Νοε. 2008 @ 11:00πμ

7η Ομάδα ασκήσεων [PDF] - Παράδοση: Δευτέρα 24 Νοε. 2008 @ 11:00πμ

8η Ομάδα ασκήσεων [PDF] - Παράδοση: Δευτέρα 1 Δεκ. 2008 @ 11:00πμ

9η Ομάδα ασκήσεων [PDF] - Παράδοση: Δευτέρα 8 Δεκ. 2008 @ 11:00πμ

10η Ομάδα ασκήσεων [PDF]- Παράδοση: Παρασκευή 19 Δεκ. 2008 @ 12:00μμ