Τμήμα Φυσικής - Πανεπιστήμιο Κρήτης 101. Γενική Φυσική Ι (Φ1)

Βιβλιογραφία

Προτεινόμενη βιβλιογραφία

  • R.A. Serway *, Physics for Scientists and Engineers, τόμοι I και III, μετάφραση στα Eλληνικά και έκδοση από το Λ. Pεσβάνη, (1990).
  • M. Alonso, E.J. Finn, Fundamental University Physics, Vol. I, Mechanics and Thermodynamics
  • D. Halliday, R. Resnick*, Φυσική, Μέρος Α, Μετφ. Πνευματικός-Πεπονίδης, Επιστημονικές και Τεχνικές Εκδόσεις Γ.Α. Πλευματικού, 1976.
  • H. D. Young, Πανεπιστημιακή Φυσική, τόμος I, Eκδόσεις Παπαζήση, (1994).
  • P.G. Hewitt, Oι Έννοιες της Φυσικής, τόμος I, Πανεπιστημιακές εκδόσεις Kρήτης, (1992).
  • R.P. Feynman, R.B. Leighton, M. Sands,* The Feynman Lectures on Physics, τόμος I, Addison-Wesley, (1963).

Τα βιβλία που ακολουθούνται από αστερίσκο συμπεριλαμβάνονται (σε αρκετά αντίτυπα) στη «κλειστή συλλογή» της Βιβλιοθήκης.

Physics Java Applets