Τμήμα Φυσικής - Πανεπιστήμιο Κρήτης 101. Γενική Φυσική Ι (Φ1)

Ανακοινώσεις

1. Τα Μαθήματα ξεκινούν την Δευτέρα 22 Σεπτ. 2008 και λήγουν την Παρασκευή 19 Δεκ. 2008.

2. Η Πρόοδος του μαθήματος θα δωθεί το Σάββατο 15 Νοε. 2008 στις 11:00πμ. Η εξετασταία ύλη για την Πρόοδο περιλαμβάνει ό,τι διδάχθηκε από την αρχή του εξαμήνου μέχρι και τό Κεφάλαιο 13 "Ταλαντώσεις" του Serway, Τεύχος I.

3. θέματα της Προόδου σε αρχεία PDF. Θέματα Α, Θέματα Β.

4. Αποτελέσματα της Προόδου σε αρχείo PDF.

5. Το τελικό διαγώνισμα του μαθήματος θα δωθεί την Πεμπτη 8 Ιαν. 2009 στις 1:00μμ.

6. Παρά τις όποιες σχετικές ανακοινώσεις περί καταλήψεως του Τμήματος Φυσικής, το μάθημα Φ-101 θα γίνεται κανονικά. Όσοι φοιτητές επιθυμούν να παρακολουθήσουν τις διαλέξεις μπορούν να προσέλθουν στο Αμφιθέατρο Α, σύμφωνα με το πρόγραμμα του μαθήματος.

Βασίλης Χαρμανδάρης
Ηράκλειο, Τρίτη 9 Δεκεμβρίου 2008

7. Εξ'αιτίας της κατάληψης, πράξη παράνομη που αποφασίστηκε χθες από το Σύλογο Φοιτητών του Τμήματος Φυσικής, η τελική εξέταση του μαθήματος Γενική Φυσική Ι (Φ-101) σήμερα Πέμπτη 8 Ιανουαρίου 2009 δεν κατέστη δυνατή. Συνεπώς όλοι οι φοιτητές οι οποίοι είχαν δηλώσει το μάθημα στο χειμερινό εξάμηνο, δεν μπορούν πλέον να αποκτίσουν προβιβάσιμο βαθμό. Σύμφωνα με το οδηγό σπουδών του Τμήματος οι φοιτητές έχουν το δικαίωμα να εξεταστούν και πάλι στο μάθημα κατά τη διάρκεια της περιόδου του Σεπτεμβρίου 2009.

Βασίλης Χαρμανδάρης
Ηράκλειο, Πέμπτη 8 Ιανουαρίου 2009