Τμήμα Φυσικής - Πανεπιστήμιο Κρήτης 101. Γενική Φυσική Ι (Φ1)

Έκτακτη Ανακοίνωση για την Εξέταση του Χειμερινού Εξαμήνου 2008

Εξ'αιτίας της κατάληψης, πράξη παράνομη που αποφασίστηκε χθες από το Σύλογο Φοιτητών του Τμήματος Φυσικής, η τελική εξέταση του μαθήματος Γενική Φυσική Ι (Φ-101) σήμερα Πέμπτη 8 Ιανουαρίου 2009 δεν κατέστη δυνατή. Συνεπώς όλοι οι φοιτητές οι οποίοι είχαν δηλώσει το μάθημα στο χειμερινό εξάμηνο, δεν μπορούν πλέον να αποκτίσουν προβιβάσιμο βαθμό. Σύμφωνα με το οδηγό σπουδών του Τμήματος οι φοιτητές έχουν το δικαίωμα να εξεταστούν και πάλι στο μάθημα χωρίς να το δηλώσουν κατά τη διάρκεια της περιόδου του Σεπτεμβρίου 2009.

Βασίλης Χαρμανδάρης
Ηράκλειο, Πέμπτη 8 Ιανουαρίου 2009

Περιγραφή - ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2008

Tο μάθημα αυτό είναι ουσιαστικά μία εντατική επανάληψη της ύλης της μηχανικής, κυματικής, και θερμοδυναμικής η οποία διδάσκεται στα λύκεια, αλλά σε ανώτερο επίπεδο μαθηματικών.

Eισάγονται και χρησιμοποιούνται ο απειροστικός λογισμός και απλές διαφορικές εξισώσεις στη μαθηματική διατύπωση των νόμων της φυσικής και στη λύση προβλημάτων.

Αξιολόγηση

  • Η παρουσία στο μάθημα δεν είναι υποχρεωτική. Η εμπειρία όμως έχει δείξει ότι η παρακολούθηση βοηθά ιδιαίτερα στην κατανόηση εννοιών και στην καλύτερη επίδοση στις εξετάσεις. Η ύλη του μαθήματος θα καλυφθεί σε 13 εβδομάδες. Κάθε εβδομάδα το μάθημα περιλαμβάνει δύο διαλέξεις 2 ωρών στις οποίες παρουσιάζεται η θεωρία και μία δίωρη διάλεξη στην οποία λύνονται αντιπροσωπευτικές ασκήσεις.

  • Ο τελικός βαθμός του μαθήματος υπολογίζεται κατά 20% από 10 ομάδες ασκήσεων τις οποίες πρέπει να παραδώσει ο κάθε φοιτητής σε συγκεκριμένες ημέρες μέσα στο εξάμηνο, κατά 30% από την πρόοδο του μαθήματος η οποία θα γίνει το Σάββατο 15 Νοεμβρίου 2008 στις 11:00πμ. και κατά 50% από το τελικό διαγώνισμα το οποία θα γίνει την Πέμπτη 8 Ιανουαρίου 2009.

  • Η παράδοση των ασκήσεων σε συγκεκριμένες ημερομηνίες είναι υποχρεωτική και πρέπει να γίνεται προσωπικά από τον φοιτητή. Η κάθε άσκηση πρέπει να γράφεται με μολύβι σε ξεχωριστή κόλλα αναφοράς με γραμμές μεγέθους Α4, και να παραδίδονται συρραμμένες. Ασκήσεις οι οποίες είναι γραμμένες με στυλό ή στον υπολογιστή ή παραδίδονται εκπρόθεσμα δεν γίνονται δεκτές για αξιολόγηση. Οι ασκήσεις θα επιστραφούν στο τέλος του εξαμήνου.

Tο αναλυτικό πρόγραμμα διδασκαλίας είναι διαθέσιμο στο ακόλουθο αρχείο PDF.

Γενικά

101. Γενική Φυσική Ι (Φ1)
Ώρες: 4-2-0
ΕCTS: 7
Εξάμηνο: 1ο

Διδάσκων: Βασίλης Χαρμανδάρης
Γραφείο 215: 2ος όροφος, Κτίριο Φυσικής
Ώρες Γραφείου: Τρίτη, Πέμπτη, 12:00-14:00
e-mail: vassilis@physics.uoc.gr

Ώρες Μαθήματος:
Δευτέρα 11:00-13:00 Αμφ. A (Θεωρία)
Τετάρτη 11:00-13:00 Αμφ. A (Θεωρία)
Παρασκευή 12:00-14:00 Aμφ. Β (Ασκήσεις - συνήθως αλλά όχι πάντα)