Τμήμα Φυσικής - Πανεπιστήμιο Κρήτης Φ-101. Γενική Φυσική Ι

Βιβλιογραφία

Εκτενείς Σημειώσεις Μαθήματος

Ενδεικτικές ασκήσεις Γενικής Φυσικής Ι (αρχείο PDF)

Προτεινόμενη βιβλιογραφία στον "Εύδοξο"

Physics Java Applets (στα αγγλικά)

Other Physics online resources (στα αγγλικά)