Τμήμα Φυσικής - Πανεπιστήμιο Κρήτης Φ-101. Γενική Φυσική Ι

Βιβλιογραφία

Εκτενείς Σημειώσεις Μαθήματος

  • Κεφάλαιο 1 (αρχείο PDF) s

Ενδεικτικές ασκήσεις Γενικής Φυσικής Ι (αρχείο PDF)

Προτεινόμενη βιβλιογραφία στον "Εύδοξο"

Προτεινόμενη γενικότερη βιβλιογραφία

  • RD. Halliday, R. Resnick, "Φυσική", Μέρος Α, Μετφ. Πνευματικός-Πεπονίδης, Επιστημονικές και Τεχνικές Εκδόσεις Γ.Α. Πλευματικού, 1976. [*]
  • M. Alonso, E.J. Finn, Fundamental University Physics, Vol. I, Mechanics and Thermodynamics
  • H. D. Young, Πανεπιστημιακή Φυσική, τόμος I, Eκδόσεις Παπαζήση, (1994).
  • P.G. Hewitt, Oι Έννοιες της Φυσικής, τόμος I, Πανεπιστημιακές εκδόσεις Kρήτης, (1992).
  • R.P. Feynman, R.B. Leighton, M. Sands, "The Feynman Lectures on Physics", τόμος I, Addison-Wesley, (1963). [*]

Τα βιβλία που σημειώνονται με [*] συμπεριλαμβάνονται (σε αρκετά αντίτυπα) στη «κλειστή συλλογή» της Βιβλιοθήκης.

Physics Java Applets (στα αγγλικά)

Other Physics online resources (στα αγγλικά)