Τμήμα Φυσικής - Πανεπιστήμιο Κρήτης Φ-101. Γενική Φυσική Ι

Ανακοινώσεις

1. Αποτελέσματα της Προόδου της 4ης Νοε. 2019 βρίσκονται εδώ

2. Αποτελέσματα της Προόδου της 9ης Δεκ. 2019 βρίσκονται εδώ


1. Οι λύσεις των θεμάτων της 7ης Ιουνίου 2019 βρίσκονται εδώ.

2. Οι λύσεις των θεμάτων της 4ης Σεπτεμβρίου 2019 βρίσκονται εδώ.