Τμήμα Φυσικής - Πανεπιστήμιο Κρήτης Φ-101. Γενική Φυσική Ι

Περιγραφή - Χειμερινό Εξάμηνο 2014-2015

Tο μάθημα "Φ-101. Γενική Φυσική Ι" απευθύνεται σε πρωτοετείς φοιτητές και είναι ουσιαστικά μία εντατική επανάληψη της ύλης της Μηχανικής, Κυματικής, και Θερμοδυναμικής η οποία διδάσκεται στα λύκεια, αλλά σε ανώτερο επίπεδο Μαθηματικών.

Eισάγονται και χρησιμοποιούνται ο απειροστικός λογισμός και απλές διαφορικές εξισώσεις στη μαθηματική διατύπωση των νόμων της φυσικής και στη λύση προβλημάτων.

Αξιολόγηση

  • Η καθημερινή παρουσία σας στα μαθήματα είναι άκρως απαραίτητη. Η εμπειρία έχει δείξει ότι η παρακολούθηση βοηθά ιδιαίτερα στην κατανόηση εννοιών, ενώ η απουσία από αυτά συχνά συνοδεύεται με αποτυχία στις εξετάσεις. Η ύλη του μαθήματος θα καλυφθεί σε 13 εβδομάδες. Κάθε εβδομάδα το μάθημα περιλαμβάνει 3 διαλέξεις 2 ωρών στις οποίες παρουσιάζεται η θεωρία και λύση αντιπροσωπευτικών ασκήσεων.

  • Ο βαθμός του μαθήματος θα καθοριστεί από δύο προόδους και το τελικό διαγώνισμα.
    1η Πρόοδος: Δευτέρα, 3 Νοεμβρίου 2014, 18:00 – 19:00. Θα εξεταστεί η ύλη των πέντε πρώτων εβδομάδων. - Αποτελέσματα
    2η Πρόοδος: Δευτέρα, 8 Δεκεμβρίου 2014, 18:00 – 19:00. Θα εξεταστεί η ύλη των επόμενων πέντε εβδομάδων. - Αποτελέσματα

    Τελικό Διαγώνισμα: Σύμφωνα με το Πρόγραμμα Εξετάσεων Ιανουαρίου 2015. Θα εξεταστεί όλη η ύλη.

Κάθε Πρόοδος μετράει 20% του τελικού βαθμού και το Τελικό Διαγώνισμα μετράει 60% του τελικού βαθμού.

Προόδους θα δώσουν μόνο οι πρωτοετείς φοιτητές. Οι φοιτητές των άλλων ετών θα δώσουν μόνο το τελικό διαγώνισμα.

Γενικά

ΦΥΣ-101. Γενική Φυσική Ι
Ώρες: 6
ΕCTS: 7
Εξάμηνο: 1ο

Διδάσκων: Νικόλαος Κυλάφης
Γραφείο: 214 Κτίριο Φυσικής
Ώρες Γραφείου: Επί μία ώρα αμέσως μετά το μάθημα.
e-mail: kylafis@physics.uoc.gr

Ώρες Διαλέξεων:
Δευτέρα 11:00-13:00 Αμφ. A (Θεωρία & Ασκήσεις)
Τετάρτη 11:00-13:00 Αμφ. A (Θεωρία & Ασκήσεις)
Παρασκευή 12:00-14:00 Aμφ. Α (Θεωρία & Ασκήσεις)