Τμήμα Φυσικής - Πανεπιστήμιο Κρήτης Φ-101. Γενική Φυσική Ι

Περιγραφή - Χειμερινό Εξάμηνο 2019-2020

Tο μάθημα "Φ-101. Γενική Φυσική Ι" απευθύνεται σε πρωτοετείς φοιτητές και είναι ουσιαστικά μία εντατική επανάληψη της ύλης της Μηχανικής, Κυματικής, και Θερμοδυναμικής η οποία διδάσκεται στα λύκεια, αλλά σε ανώτερο επίπεδο Μαθηματικών.

Eισάγονται και χρησιμοποιούνται ο απειροστικός λογισμός και απλές διαφορικές εξισώσεις στη μαθηματική διατύπωση των νόμων της φυσικής και στη λύση προβλημάτων.

Αξιολόγηση

  • Η καθημερινή παρουσία σας στα μαθήματα είναι άκρως απαραίτητη. Η εμπειρία έχει δείξει ότι η παρακολούθηση βοηθά ιδιαίτερα στην κατανόηση εννοιών, ενώ η απουσία από αυτά συχνά συνοδεύεται με αποτυχία στις εξετάσεις. Η ύλη του μαθήματος θα καλυφθεί σε 13 εβδομάδες. Κάθε εβδομάδα το μάθημα περιλαμβάνει 3 διαλέξεις 2 ωρών στις οποίες παρουσιάζεται η θεωρία και λύση αντιπροσωπευτικών ασκήσεων.

  • Ο βαθμός του μαθήματος θα καθοριστεί από δύο προόδους και το τελικό διαγώνισμα. Κάθε Πρόοδος μετράει 25% του τελικού βαθμού και το Τελικό Διαγώνισμα μετράει 50% του τελικού βαθμού.
    1η Πρόοδος: ∆ευτέρα, 4 Νοεμβρίου 2019, 18:00 – 19:00. Θα εξεταστεί η ύλη των πέντε πρώτων εβδομάδων. Αποτελέσματα εδώ
    2η Πρόοδος: ∆ευτέρα, 9 Δεκεμβρίου 2019, 18:00 – 19:00. Θα εξεταστεί η ύλη των επόμενων πέντε εβδομάδων.
    Τελικό διαγώνισμα: Σύμφωνα με το Πρόγραμμα Εξετάσεων. Θα εξεταστεί όλη η ύλη του Μαθήματος.

Προόδους θα δώσουν μόνο οι πρωτοετείς φοιτητές. Οι φοιτητές των άλλων ετών θα δώσουν μόνο το τελικό διαγώνισμα, που φυσικά θα μετρήσει το 100% του τελικού βαθμού.

Γενικά

ΦΥΣ-101. Γενική Φυσική Ι
Ώρες: 6
ΕCTS: 7
Εξάμηνο: 1ο

Διδάσκων: Νικόλαος Κυλάφης
Γραφείο: 214 Κτίριο Φυσικής
Ώρες Γραφείου: Επί μία ώρα αμέσως μετά το μάθημα.
e-mail: kylafis@physics.uoc.gr

Ώρες Διαλέξεων:
Δευτέρα 11:00-13:00 Αμφ. A (Θεωρία & Ασκήσεις)
Τετάρτη 11:00-13:00 Αμφ. A (Θεωρία & Ασκήσεις)
Παρασκευή 12:00-14:00 Aμφ. Α (Θεωρία & Ασκήσεις)